VNK wordt Koornetwerk Nederland

Posted on: zo, 01-15-2017 - 15:33 By: J.T.P.M. Groot

Op 16 december 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland.

De VNK constateert dat de krachten in de koorwereld versnipperd zijn en dat de koorsector geen gezamenlijk gezicht heeft naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Ook ontbreekt een brug tussen het professionele veld en de amateursector op het gebied van koorzang. Daarom is de VNK op dit moment volop in transitie naar een nieuwe en krachtige organisatie voor korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daar buiten.

De huidige tien aangesloten nationale korenbonden hebben een plan uitgewerkt voor een slagvaardige nieuwe organisatie van korenbonden én van andere (landelijk opererende) organisaties die zich met koorzang bezig houden. Binnenkort zullen deze geïnformeerd worden over de ambities van de nieuwe organisatie en over de toetredingsvoorwaarden.

Voor het bestuur van de nieuwe organisatie worden 7 leden gezocht, zowel binnen als buiten de huidige korenbonden. Meer informatie hierover is vanaf 1 februari beschikbaar. De VNK verwacht dat de nieuwe organisatie medio 2017 naar buiten treedt.