Verzekeringen

Veel mensen zijn net als u in hun vrije tijd actief in het bestuur van een vereniging of stichting. Wist u dat u als bestuurder of toezichthouder van een vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden?

Een aansprakelijkheidsschade kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Veel organisaties (misschien ook wel de uwe) hebben hun bestuurders of toezichthouders hier niet tegen verzekerd. De onverzekerde bestuurder of toezichthouder draait persoonlijk op voor de eventuele schadeclaims en/of de kosten. Dit gaat ten koste van zijn of haar privévermogen. Of een bestuurder al dan niet wordt betaald voor zijn of haar functie is hierbij niet van belang.

Met de bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering hebt u de oplossing het privévermogen van uzelf en van uw medebestuurders te beschermen tegen (vermeende) fouten die u als bestuurder of toezichthouder kunt maken.

Ook bij het aantrekken van nieuwe bestuurders of toezichthouders kan dit een uitstekend argument zijn om mensen over de streep te trekken een bestuursfunctie te accepteren.