De LOPRZ

De Landelijke Organisatie voor Provinciale en Regionale Zangersbonden is een federatie van de bonden:

  • Bond van Koren in Drenthe (BvKiD);
  • Bond van Zangkoren in Friesland (BvZiF);
  • Bond van Zangkoren in Noord-Holland (BvZ-NH);
  • Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland (RZZN).

De LOPRZ is een ondersteunend orgaan dat tot doel heeft het bevorderen van de belangen van de amateurzang in het algemeen en in het bijzonder die van de aangesloten leden te behartigen en waar nodig te bevorderen en te promoten. Daarbij kunnen de koren, via hun bond, gebruik maken van de diverse diensten die de organisatie biedt, zoals het voordelig afsluiten van relevante verzekeringen en het deelnemen aan het collectieve goedkopere Buma-contract.

Als landelijke bond is de LOPRZ aangesloten bij het landelijke orgaan:

    Koornetwerk Nederland
    secretaris Dr. Herman Schimmel
    Bart√≥kstraat 4
    6661 AT  ELST
    Tel. 06-34 89 53 60

Verder maken wij gebruik van het kennisinstituut:

    Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst LKCA
    Kromme Nieuwe Gracht 66
    3512 HL Utrecht

    Stichting Collectieve Belangenbeharting Nederlandse Amateurkunsten