De LOPRZ


De Landelijke Organisatie voor Provinciale en Regionale Zangersbonden is een federatie van de bonden:

  • - Bond van Koren in Drenthe (BvKiD) 
  • - Bond van Zangkoren in Friesland (BvZiF) 
  • - Bond van Zangkoren in Noord-Holland (BvZ-NH) 
  • - Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland (RZZN) 
    De LOPRZ is een ondersteunend orgaan dat tot doel heeft het bevorderen van de belangen van de amateurzang in het algemeen en in het bijzonder die van de aangesloten leden te behartigen en waar nodig te bevorderen en te promoten.  Daarbij kunnen de koren, via hun bond, gebruik maken van de diverse diensten die de organisatie biedt, zoals het voordelig afsluiten van relevante verzekeringen en het deelnemen aan het collectieve goedkopere Buma-contract.

Als landelijke bond is de LOPRZ aangesloten bij het landelijke orgaan:
 
   Koornetwerk Nederland
   secretaris Dr. Herman Schimmel
   Bart√≥kstraat 4
   6661 AT ELST
  Tel. 06-34 89 53 60

Verder maken wij gebruik van het kennisinstituut:

   Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst LKCA
   Kromme Nieuwe Gracht 66
   3512 HL  Utrecht

Stichting Collectieve Belangenbeharting Nederlandse Amateurkunsten