Bibliotheek

De bibliotheek van de LOPRZ is helaas per 1 augustus 2010 beëindigd. De kosten wogen niet meer op tegen het zeer weinig gebruik maken van deze faciliteit.

Koren kunnen nu zelfstandig gebruik maken van de bibliotheek van onze zusterbond de Koninklijke Christelijke ZangersBond (KCZB) in Voorschoten.
Op hun website is een keuze mogelijk uit meer dan 5000 titels en ook de leenprijs is zichtbaar.

MusiCopy

MusiCopy was de behartiger namens de uitgevers van muziekstukken. Zij willen een halt toeroepen aan het ongelimiteerde illegaal kopiëren.
Per 1 januari 2011 is MusiCopy opgeheven, maar deze taak is overgenomen door BUMA/STEMRA en zal de uitgevers helpen het illegaal kopiëren aan de hand van de Auteurswet van 1912 tegen te gaan.